{$excerpt:n}

Volgens Matthias Diependaele, Vlaams minister voor Financiën en Begroting, is een reconstructie, zelfs gedeeltelijk, immers vaak doeltreffender dan een renovatie om een woning energiezuiniger te maken. Deze maatregel geldt bovendien in heel Vlaanderen, dus ook in de steden en gemeenten waar het verlaagde btw-tarief van 6 procent (in plaats van 21 procent) geldt voor sloop en heropbouw.

Daarnaast verlengt de Vlaamse regering vanaf 1 juni 2020 de termijn voor het betrekken van een woning waarvoor verlaagde registratierechten werden betaald, van twee naar drie jaar. Eigenaars die een bouwvergunning moeten aanvragen voor hun werken, krijgen zo meer ademruimte mochten om welke reden dan ook de aanvraag of de werken vertraging oplopen.

Die maatregelen zijn beslist toe te juichen, maar ze zijn toch weer een serieuze stap terug in vergelijking met de huidige sloop- en verbouwingspremie van 7.500 euro die op 31 december van dit jaar zal verdwijnen. 

Tekst Eric Cloes

The post Lagere registratierechten voor sloop- en heropbouw appeared first on Ik ga bouwen.