{$excerpt:n}

Naast de toezeggingen om meer sociale woningen beschikbaar te maken en de toegang tot huurwoningen te vergemakkelijken, herzien de nieuwe regeringen ook de voorwaarden voor de aankoop van een privéwoning. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië willen bijvoorbeeld het gebruik van het recht van erfpacht en van opstal door de openbare instanties verhogen om beter betaalbare woningen op de markt te brengen (in deze gevallen betaalt de koper voor het huis, niet voor de grond). Het Brussels Gewest wil een renteloze financiering voor de aankoop invoeren voor leningen verstrekt door het Woningfonds, het registratierecht van 1 procent voor het afsluiten van een hypotheek afschaffen en een gunstig fiscaal regime voor de registratierechten invoeren voor wie een nieuw gebouwde woning koopt.

Vlaanderen verrast (in de negatieve zin) met de aangekondigde afschaffing van de woonbonus (het belastingvoordeel voor wie een lening afsluit voor de aankoop van zijn enige en eigen woning) in 2020. Het verlies van dit voordeel wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent (met de mogelijkheid om ze verder te verlagen tot 5 procent wanneer de woning na aankoop energetisch gerenoveerd wordt). 

Terwijl Vlaanderen zijn CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 procent wil verminderen (waarbij het zijn ambities met 20 procent terugschroeft), geeft Wallonië blijk van meer ambitie met de belofte alle gebouwen binnen hetzelfde tijdsbestek CO2-neutraal te maken. Om deze doelstelling te bereiken, zal het Waals Gewest vanaf 2027 de EPB-vereisten voor nieuwbouw aanscherpen. Vanaf 2022 zal het gebruik van hernieuwbare energie verplicht zijn voor nieuwbouw en aangemoedigd worden in het geval van renovatie. Er is ook bereidheid om energienormen op te leggen voor woningen die voor het eerst op de huurmarkt komen en deze maatregel uit te breiden tot alle huurwoningen in 2025. Renteloze leningen moeten de eigenaars helpen om de noodzakelijke werken uit te voeren.

In het Brussels Gewest moet een samenvoeging van renovatie- en energiepremies de premieaanvraag vergemakkelijken voor de consument, en is er één enkel fonds opgericht voor de energietransitie.

Dit is uiteraard slechts een beknopt overzicht van de beoogde maatregelen. Wij leggen ons oor alleszins verder te luisteren en houden je op de hoogte. 

Eric Cloes

Hoofdredacteur

The post Opinie: Niet allemaal gelijk appeared first on Ik ga bouwen.