{$excerpt:n}

Deze premie betreft werken zoals:

  • de behandeling van het geveloppervlak: reiniging van niet-geschilderde gevel, aanbrengen van een vochtwerende laag of een antigraffitilaag, het herschilderen en/of wijzigen van het aanzicht van het geveloppervlak;
  • het (her)schilderen van ramen en deuren, en van elk ander element in hout, in metaal;
  • de herstelling van bepaalde gevelelementen.

Net als de renovatiepremie, komt deze subsidie overeen met een percentage van het bedrag van de werken, en varieert van 30 tot 85 procent. Dat percentage wordt ook hier bepaald door het belastbare inkomen van het gezin en door de zone waar het gebouw zich bevindt. De werken moeten minstens 700 euro kosten en maximaal 25.000 euro.

Een voorbeeld

Voor een eigenaar met een belastbaar inkomen van minder dan 40.000 euro:

  • bedraagt het percentage 85 procent indien zijn woning deel uitmaakt van een wijkcontract.
  • bedraagt het percentage 75 procent indien zijn woning zich binnen de RVOHR-perimeter bevindt.
  • bedraagt het percentage 55 procent indien zijn woning zich buiten RVOHR-perimeter bevindt.

Voor een eigenaar met een belastbaar inkomen van meer dan 40 000 euro:

  • bedraagt het percentage 75 procent indien zijn woning deel uitmaakt van een wijkcontract.
  • bedraagt het percentage 50 procent indien zijn woning zich binnen de RVOHR-perimeter bevindt.
  • bedraagt het percentage 30 procent indien zijn woning zich buiten RVOHR-perimeter bevindt.

Als je gezinsinkomen lager ligt dan 35.000 euro, kan je  een voorschot van 50 procent van het premiebedrag aanvragen, maar enkel na ontvangst van de “voorlopige belofte van de premie” en enkel indien het bedrag van de werken hoger is dan 2.500 euro.

 


Wat is de RVOHR? 

De Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie omvat het grootste deel van Brussel-Stad, plus de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Evere, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

The post Premie voor gevelverfraaiing in Brussel appeared first on Ik ga bouwen.