{$excerpt:n}

De Vlaamse regering kondigde in haar Zomerakkoord van 2018 al een verbod aan op stookolieketels vanaf 2021. Die maatregel beperkte zich echter tot nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovatieprojecten. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vermeldt nu dat het vanaf 2021 echter ook niet meer mogelijk is om je oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe wanneer er aardgas door je straat loopt. Enkel wanneer dat niet het geval is, zal je kunnen kiezen voor een nieuwe, performantere stookolieketel.

Voor aardgas is de nieuwbakken regering iets soepeler. Nieuwe verkavelingen kunnen wel nog een aardgasaansluiting krijgen – in tegenstelling tot wat er vorig jaar werd overeengekomen. Voorwaarde is wel dat ze wordt ingezet voor collectieve verwarming via warmte-krachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming.

Dat de stookoliesector not amused is, is een understatement…

 

Tekst Sarah De Meûter

Openingsbeeld © De Dietrich by Van Marcke

The post Verbod op stookolieketels appeared first on Ik ga bouwen.