{$excerpt:n}

De woonbonus is het fiscaal voordeel voor wie leent voor de aankoop van zijn of haar woning. Dat houdt in dat je de kosten voor je woning (interesten, kapitaalaflossingen, eventueel de schuldsaldoverzekering) fiscaal kan inbrengen, en dat zolang je hypothecaire lening loopt.

Dat voordeel wordt dus afgeschaft vanaf 1 januari 2020. Ter compensatie verlaagt de regering de registratierechten van 7 naar 6 procent. Voor wie zijn woning daarna renoveert en energiezuiniger maakt, zakken de registratierechten naar 5 procent. Dat betekent een financieel duwtje in de rug bij de aankoop van je woning, maar dat weegt niet op tegen het verlies van de woonbonus. Die laatste kon oplopen tot wel 30.000 euro over de volledige looptijd van de lening. Een bedrag dat je nooit zal kunnen compenseren met de verlaagde registratierechten. Tenzij je een woning zou kopen van 3 miljoen euro…

Wie nog een woning wil kopen voor het einde van het jaar, zal (zeer) snel moeten zijn. Er wordt namelijk gekeken naar de datum waarop de akte wordt verleden door de notaris. En daar gaat meestal zo’n twee tot vier maand over.

 

Tekst Sarah De Meûter

Openingsbeeld © iStock

 

The post Geen woonbonus meer vanaf 2020 appeared first on Ik ga bouwen.