{$excerpt:n}

PREMIEDOOLHOF

Het is niet altijd even duidelijk waar je terechtkan en voor wat. Om de drie maanden vind je hier een overzicht van de gewestelijke premies waar je recht op hebt, de bedragen en de voorwaarden. Aarzel echter niet om ook bij je gemeente en provincie te informeren. De website www.premiezoeker.be verzamelt eveneens alle premies van de verschillende Vlaamse gemeenten.

Door de zesde staatshervorming zijn alleen de btw-tarieven nog federale materie. Weet wel dat het verminderde btw-tarief van 6 procent niet langer geldig is voor huizen jonger dan tien jaar.

WAALS GEWEST

Op 1 juni 2019 treedt het nieuwe Waals premiestelsel voor woningen in werking. Met deze hervorming vereenvoudigt het gewest de procedures. Op die manier willen ze op termijn voldoen aan de energiedoelstellingen die de Europese Unie oplegt.

Eén uniek loket

Er bestonden tot nu toe twee aparte administratieve procedures om een premie aan te vragen. Voortaan wordt dit één procedure. Elke aanvrager moet een beroep doen op een erkende auditor. Hij beschrijft alle werken die je moet uitvoeren en bepaalt ook de volgorde. Zo wil het gewest bijvoorbeeld vermijden dat iemand een dak isoleert dat op instorten staat.

Zodra de audit is uitgevoerd, volstaat het om één premie-aanvraag in te dienen bij de Waalse Overheidsdienst. Deze aanvraag geldt voor alle werken. Het staat de aanvrager vrij om alle werken tegelijkertijd uit te voeren of ze te spreiden in de tijd.

De administratie verzamelt alle documenten. Wie een woning koopt, weet op die manier welke renovaties al gedaan zijn en kan zien welke premies hij of zij nog kan krijgen. Verder is de auditor de link tussen de burger en de administratie. Hij doet meer dan alleen een audit uitvoeren, maar berekent ook hoeveel premies je krijgt en controleert de uitgevoerde werken.

Details van de procedure

  1. Uitvoering van de audit: een auditor voert een audit uit en somt de werken op in volgorde van prioriteit.
  2. Indiening van de aanvraag: het aanvraagformulier voor de premie moet worden overgemaakt aan de Waalse administratie. Dit is één aanvraag, zowel voor de audit als voor alle werken die volgen.
  3. Betaling van de ‘auditpremie’: het Gewest stort een premie van maximaal € 660. Hiermee kan je een groot deel van de prijs van de auditor terugbetalen.
  4. Uitvoering van de werken: de auditor staat de aanvrager gedurende de hele procedure bij met advies.
  5. Uitbetaling van de premies voor uitgevoerde werken: eens het follow-upverslag van de werken is geregistreerd kunnen de premies worden uitbetaald.

The post Overzicht premies in het Waals Gewest appeared first on Ik ga bouwen.