{$excerpt:n}

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, volstaat een dikke laag isolatie niet om een woning passief te maken. Naast de bouwmethode spelen ook nog heel wat andere criteria een rol. We lichten er drie uit:

 1. Energieverbruik
   
  Een woning is enkel passief als ze jaarlijks niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruikt om te verwarmen. Omgerekend komt dat neer op 1,5 liter stookolie of 1,5 m3 gas per vierkante meter per jaar. Wat in euro’s overeen komt met 1 euro/m2 verwarmde vloeroppervlakte. Voor een passief woning met een bewoonbare oppervlakte van 200 m2 betaal je jaarlijks dus maar 200 euro om ze warm te stoken.
 2. Luchtdichtheid
   
  Vooral oude woningen zit vol kieren en spleten. Dat kan uiteraard niet bij een passiefwoning. Hier moet je vooraf een blowerdoortest of luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Hiermee test je hoeveel lucht het gebouw doorlaat zonder ventilatie. Voor de kenners: het luchtverversingsdebiet gemeten bij een drukverschil van 50 Pa (weergegeven als n50) moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 0,6 vol/h. Om zulke cijfers te halen, moet je er goed op toezien dat je jouw gebouwschil zo weinig mogelijk doorboort. Ook is het belangrijk om steeds de juiste afdichtingsmembranen te gebruiken.
 3. Oververhitting
   
  Een passiefwoning is dik geïsoleerd. Oververhitting is dan ook een terechte zorg. Aangezien om het niet de bedoeling is om een airconditioning te installeren, moet je al van bij het ontwerp goed nadenken. Voldoende screens zijn bijvoorbeeld een must. Het is een van de manieren om de oververhittingstijd onder de vijf procent te houden, wat een van de criteria is bij een passiefwoning. Concreet betekent dit dat het gebouw door het jaar heen maar vijf procent van de tijd een temperatuur mag halen die hoger is dan 25 graden Celcius. Geen eenvoudige klus.

Tekst Benoit Bilocque 

Openingsbeeld Laurent Brandajs/Arch. Atelier MW

The post Criteria voor een passiefwoning appeared first on Ik ga bouwen.