{$excerpt:n}

Wie een energieaudit laat uitvoeren, wint met een goede voorbereiding kostbare tijd. Hoe meer documenten je aan de auditeur bezorgt, hoe beter zijn tips zullen zijn. Verzamel daarom op voorhand de volgende documenten:

  • Plannen van de woning (indien beschikbaar)
  • Energiefacturen van de laatste drie jaar (zowel voor gas als elektriciteit)
  • De technische fiches van de installaties voor warmte-opwekking (centrale verwarming, sanitair warm water, bijverwarming, …)
  • Het verslag van het laatste onderhoud van de verwarmingsketel (waarop ook het rendement staat aangeduid)
  • De facturen van eventuele isolatiewerken (isolatiematerialen, raamprofielen, beglazing, …)
  • Foto’s van de eerdere werken waarop de opbouw van de buitenmuren en de aanwezigheid en dikte van de isolatie te zien is.

Niet hetzelfde als het EPC-certificaat

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is intussen al meer dan tien jaar verplicht in het Vlaams Gewest. Toch mag je het niet verwarren met een energieaudit. Het certificaat is het ‘energiepaspoort’ van een gebouw, te vergelijken met het label dat ook elektrische toestellen krijgen. Een energieaudit gaat een stapje verder. Een auditeur maakt gedetailleerdere analyse van de energiesituatie van jouw woning. Op basis van die gegevens stelt hij concrete pistes om jouw verbruik terug te dringen. Eric Cloes, hoofdredacteur van Ik ga Bouwen & Renoveren, pleit ervoor om deze audit verplicht te maken

Tekst Anne-Catherine De Bast

Foto Istock

 

The post Hoe bereid je een energieaudit voor? appeared first on Ik ga bouwen.