{$excerpt:n}

De Duitse firma Aldi heeft beslist zijn volledige winkelbestand te renoveren én nieuwe winkels te bouwen. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het bedrijf met deze interventies het concept van zijn winkels grondig herziet en op die manier een antwoord wil bieden op de stadsverdichting en het nijpende tekort aan betaalbare woningen. In Oudergem werd de oude winkel vervangen door een echte stadswinkel met 51 appartementen boven de handelsruimte. Het ontwerp houdt ook rekening met zijn omgeving: om de geluidshinder te beperken werden de loskades in het gebouw geïntegreerd. Verder werden de niet-toegankelijke platte daken van groen voorzien. De parking van de winkel zal indien dat nodig mocht blijken, buiten de openingsuren door de buurtbewoners kunnen worden gebruikt. De vorm en inplanting van de nieuwe winkel werd bovendien afgestemd op het gabarit van de omliggende gebouwen. Een lovenswaardig initiatief. Meer van dat!

The post Wonen in de stad : de verdichting van de grootdistributie appeared first on Ik ga bouwen.